Konforun, doğayla buluştuğu yer🌲

Abant | BOLU

MADDE 1: TARAFLAR

Bir tarafta adresi Dereceören köyü Abant yolu / Bolu / Türkiye olan Abant Yayla Pansiyon (Bu sözleşmede kısaca “Abant Yayla Dağevi” diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU

İş bu sözleşmenin konusu; Abant Yayla Dağevi, tüketiciye https://abantyayladagevi.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Dağevi Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Abant Yayla Dağevine ait site üzerinden ya da Abant Yayla Dağevi belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.

3.2. Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi’nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir.

3.3. Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az %30’sini ön ödeme olarak, kalan bakiyesini ise rezervasyon anında; erken rezervasyonlu, promosyonlu ve özel ürünlü konaklama satışlarında ise sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.

3.4. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Abant Yayla Dağevi tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4: İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 530 626 45 14) ile irtibata geçilmesi veya info@abantyayladagevi.com internet adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.

4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a. Tüketicinin tesise giriş tarihinden 14 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 14 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Abant Yayla Dağevi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

b. Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 14 gün öncesine kadar toplam bedelin %50’sini, 14 günden az bir süre kala ise konaklama bedelinin tamamını Abant Yayla Dağevine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

d. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 14 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.

e. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Abant Yayla Dağevi, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

f. Abant Yayla Dağevi, tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Abant Yayla Dağevinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Abant Yayla Dağevi, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

g. Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Abant Yayla Dağevi, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.

h. Abant Yayla Dağevi, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.

4.3. Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 14 gün öncesine kadar Abant Yayla Dağevine bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Abant Yayla Dağevi, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Abant Yayla Dağevi herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Abant Yayla Butik Otel sorumlu tutulamaz.

4.4. Abant Yayla Dağevinden erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Abant Yayla Butik Otel ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.

MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER

5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Abant Yayla Dağevinin internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Abant Yayla Dağevi herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.

5.2. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Abant Yayla Dağevi yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

5.3. Tüketici, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.

5.4. Tüketici, bu dağevi rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Abant Yayla Dağevine ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.

5.5. İptal edilmeksizin dağevine giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez ve toplam konaklama bedeli tüketiciden tahsil edilir. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle dağevine geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

5.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, dağ evine giriş anında tahsil edilir.

5.7. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Abant Yayla Dağevinin internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.

5.8. Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için Abant Yayla Dağevinin uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.

5.9. Abant Yayla Dağevi, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

5.10. Tüketici(ler), dağevine varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.11. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Abant Yayla Dağevinin, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

5.12. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Abant Yayla Dağevi, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.

5.13. Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Abant Yayla Dağevi sorumlu değildir.

5.14. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, dağevine giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından Abant Yayla Dağevi ödenerek gerekli değişiklik yapılır.

5.15. Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Abant Yayla Dağevi, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

5.16. Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan konaklamalarda dağevinin iradesi dışında (sanatçının hastalanması) oluşan durumlarda, Abant Yayla Dağevi sanatçı değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

5.17. Dağevi Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; Bolu mahkeme ve icra daireleridir.

Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.Dağevi